سلام ساختمان

عایق رطوبتی نانو mito

{[{ PS.getPriceRange('IRT') | persianDigit }]}

مزایای عایق رطوبتی نانوmito ضد اب شدن و ابگریز شدن سطوح مختلف بتنی .اجری.سنگی.و موزاییک پشت بام.و غیره.

ضد اب کردن وعایق کردن سرویس‌های بهداشتی و حمام.و اشپزخانه ها.وکف سالن های پذیرایی رستورانها.

جلوگیری از صدمات ظاهری سطح مانند شوره زدن رویش قارچ و کپک زدن. کثیف شدگی سطوح سنگی.گچی.اجری.بتنی.چوبی.سرامیک.

جلوگیری از صدمات ساختاری مانند یخ زدگی.باران های اسیدی.سولفاته شدن سطوح و واکنش های سیلیکاتی قلیایی .

غیر قابل اشتعال بودن و مقرون به صرفه بودن.

میزان مصرف عایق رطوبتیmito بسته به سطح مورد نظر از نظر بر امدگی و فرورفتگی هر یک لیتر نانویmito به صورت تقریبی 5متر را پوشش میدهد

ثبت قیمت

فروشندگان

مزایای عایق رطوبتی نانوmito ضد اب شدن و ابگریز شدن سطوح مختلف بتنی .اجری.سنگی.و موزاییک پشت بام.و غیره.

ضد اب کردن وعایق کردن سرویس‌های بهداشتی و حمام.و اشپزخانه ها.وکف سالن های پذیرایی رستورانها.

جلوگیری از صدمات ظاهری سطح مانند شوره زدن رویش قارچ و کپک زدن. کثیف شدگی سطوح سنگی.گچی.اجری.بتنی.چوبی.سرامیک.

جلوگیری از صدمات ساختاری مانند یخ زدگی.باران های اسیدی.سولفاته شدن سطوح و واکنش های سیلیکاتی قلیایی .

غیر قابل اشتعال بودن و مقرون به صرفه بودن.

میزان مصرف عایق رطوبتیmito بسته به سطح مورد نظر از نظر بر امدگی و فرورفتگی هر یک لیتر نانویmito به صورت تقریبی 5متر را پوشش میدهد

سایر ضد حریق
عایق رطوبت می باشد
هیچ نقد بررسی وجود ندارد