سلام ساختمان

مقالات عمران و مصالح گچ و گچ کاری

گچ و گچ کاری

۲۳ مهر ۱۳۹۶

گچ نوعی ماده معدنی است که بصورت سنگ گچ در طبیعت وجود دارد. سنگ گچ به دو صورت سولفات کلسیم آبدار (ژیپس) و بدون آب (ایندریت) است و در گچ‌کاری ساختمان معمولاً از ژیپس استفاده می شود. از کاربردهای...