سلام ساختمان

گرمایش از کف

گرمایش از کف

۲۲ شهریور ۱۳۹۶

یک سوال اساسی در انتخاب سیستم گرمایش ساختمان این است: سیستم گرمایش از کف بهتر است در ساختمان اجرا بشود یا سیستم رادیاتور ؟. در ادامه پاسخ های متخصصین و کارشناسان عضو گروه تجربیات و پرسش-پاسخ...