سلام ساختمان

رادیاتور

رادیاتور قرنیزی

۲۶ شهریور ۱۳۹۶

رادیاتور ها برای سیستم گرمایشی ساختمان استفاده میشود که در حال حاضر به دو نوع پره ای و قرنیری تقسیم شده است که در این مقاله ما با هر دوی آنها آشنا میشویم و مشخصات آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.