سلام ساختمان

مقالات تاسیسات (برق، مکانیک، بهداشتی) شیرآلات

شیرآلات بهداشتی

۲۳ مهر ۱۳۹۶

شیرآلات بهداشتی عبارتند از مجموعه‌ای از قطع کننده‌ها که در انتهای خطوط لوله‌های آب نصب می‌شوند و عمل قطع و وصل کردن جریان آب و تنظیم شدت جریان و ترکیب آب سرد و گرم را با هم به عهده دارند. بطور...