سلام ساختمان

نظر خودتان را درج کنید
نظر در مورد چسب بلوک سبک (هبلکس) و کاشی فیکس.