سلام ساختمان

چسب بتن ژیکالاتکس محصولی از ژیکاوا

{[{ PS.getPriceRange('IRT') | persianDigit }]}

چسب های بتن دارای انواع مختلفی می باشد. به طور کلی چسب های را می توان به دو تیپ چسب بتن اپوکسی و لاتکس یا پلیمری تقسیم کرد. از چسب های بتن برای ترمیم بتن ، آب بندی بتن و افزایش خصوصیات شیمیایی و مکانیکی بتن ، اتصال بتن قدیم به جدید و ... استفاده می گردد. در متن زیر به شرح چسب های بتن و کاربرد آنها پرداخته می شود.

برای هر پیمانه چسب دو الی سه پیمانه آب اضافه نموده و ملات را با آن درست کنید. میتوانید این محلول را به عنوان پرایمر قبل از اعمال ملات نیز استفاده نمایید.

هنگام استفاده از این محصول از دستکش و عینک استفاده کنید

ثبت قیمت

فروشندگان

چسب های بتن دارای انواع مختلفی می باشد. به طور کلی چسب های را می توان به دو تیپ چسب بتن اپوکسی و لاتکس یا پلیمری تقسیم کرد. از چسب های بتن برای ترمیم بتن ، آب بندی بتن و افزایش خصوصیات شیمیایی و مکانیکی بتن ، اتصال بتن قدیم به جدید و ... استفاده می گردد. در متن زیر به شرح چسب های بتن و کاربرد آنها پرداخته می شود.

برای هر پیمانه چسب دو الی سه پیمانه آب اضافه نموده و ملات را با آن درست کنید. میتوانید این محلول را به عنوان پرایمر قبل از اعمال ملات نیز استفاده نمایید.

رنگ شیری
سایر کلر ندارد، کد ویژه RF
هیچ نقد بررسی وجود ندارد